• Gry i zabawy znane i lubiane_baner
 • Sylabowe potyczki_baner

Kruk z Kruklanki. Doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania

Cena: 15,50  z VAT

Na stanie

Książeczka Kruk z Kruklanki to trzecia z serii czterech książeczek PUS służących dosknaleniu słuchu fonemowego.

Kruk z Kruklanki zawiera materiał ćwiczeniowy szczególnie przydatny dla logopedów, terapeutów, nauczycieli i rodziców tych dzieci, które z różnych przyczyn nie opanowały jeszcze umiejętności poprawnego pod względem artykulacyjnym wysławiania się, mają problemy w komunikacji z otoczeniem oraz trudności w czytaniu i pisaniu.

Przyczyną nieprawidłowej wymowy mogą być zaburzenia słuchu fonemowego. Są one często wynikiem niedojrzałości lub mikrouszkodzenia części mózgu odpowiedzialnej za analizę bodźców słuchowych. Powstają wtedy u dzieci problemy np. z odróżnianiem zbliżonych artykulacyjnie dźwięków, prawidłową wymową i pisownią. Z tej grupy często wywodzą się dzieci z dysleksją i z dysortografią.

Większość dzieci przyswaja sobie głoskę „r” dopiero około 3.-5. roku życia. Do tego czasu dzieci zastępują ją innymi łatwiejszymi głoskami bądź też w ogóle ją opuszczają wydłużając jednocześnie sąsiednią głoskę. Jeżeli zjawisko to trwa dłużej niż do 6.-7. roku należy z dziećmi rozpocząć ćwiczenia reedukacyjne. Teraz dzięki zabawie z PUS-em ćwiczenie prawidłowej wymowy „r” przestanie być nudne, nie będzie zniechęcało żmudną pracą i przyniesie wymierne efekty.

Książeczka Kruk z Kruklanki zawiera ćwiczenia z zakresu:

 • odszukiwanie takiego samego ciągu liter
 • głoski r i t w nazwie obrazka
 • głoska r w nagłosie i śródgłosie
 • rozróżnianie głosek l i r
 • tworzenie sylab i rymów z głoską r
 • dobieranie w pary przymiotnika z rzeczownikiem z literą r
 • brakujące głoski r i l w rzeczownikach
 • tworzenie wyrazów poprzez dodanie właściwej końcowej sylaby
 • dobieranie podpisów do obrazków mających w nazwie głoski r i l
 • trudne nazwy miast, w których brakuje pierwszych liter.

Autor: Dorota Pyrgies
Ilustracje: Irena Rokicka-Wakuła, Agnieszka Zawadzka
ISBN: 978-83-7514-139-9
Format: 260 x 140 mm, stron: 24


Powiązane produkty: 

  Zestaw Kontrolny PUS to poręczne, zamykane, plastikowe pudełko, zawierające 12 ponumerowanych klocków.  Jest on niezbędnym elementem Systemu Edukacji PUS i służy zawsze w połączeniu z książeczkami PUS, ponieważ cyfry na klockach odpowiadają numerom zadań w książeczkach. W końcowej fazie pracy, poprzez porównanie wzoru ułożonego z klocków w Zestawie Kontrolnym z wzorem znajdującym się w książeczce, otrzymujemy informację o poprawności wybranych odpowiedzi.
Zestaw Kontrolny „rośnie razem z dzieckiem” i raz zakupiony przez wiele kolejnych lat służy nauce i zabawie z wszystkimi książeczkami PUS.

Chrzaszcz z Zyrzyna doskonalenie sluchu fonemowego oraz czytania i pisania
Chyża żmija syk-syk doskonalenie sluchu fonemowego oraz czytania i pisania
Miala baba koguta doskonalenie sluchu fonemowego czytania i pisania