Wydawnictwo Epideixis

 

O nas – Wydawnictwo Epideixis jest niewielką polską firmą, działającą na krajowym rynku edukacyjnym od ponad 20 lat.

Zajmujemy się kreowaniem i wprowadzaniem na rynek systemów edukacji, pomocy dydaktycznych i terapeutycznych, jak również zabawek edukacyjnych. Są one przeznaczone głównie dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym także dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Edukacja poprzez zabawę

to główna idea, która przyświeca naszym działaniom. Uważamy bowiem, że dzieci najszybciej, najłatwiej i najbardziej skutecznie uczą się, utrwalają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności właśnie w trakcie zabawy.

Misja Wydawnictwa EPIDEIXIS

polega więc na dostarczaniu dzieciom mądrych, charakteryzujących się wysokim poziomem merytorycznym, jak również wysoką jakością oraz trwałością, zabawek i pomocy edukacyjnych, które rozwijają:

  • spostrzegawczość,
  • koncentrację,
  • kreatywność
  • umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania

oraz pomagają coraz lepiej poznawać i rozumieć otaczający je świat.

Najważniejsze produkty

Wiodącym produktem w asortymencie Wydawnictwa EPIDEIXIS jest System Edukacji PUS, który łączy naukę, zabawę i samokontrolę. Znaczące miejsce w naszym asortymencie zajmują też zabawki drewniane, w całości produkowane w Polsce z polskich materiałów, które cieszą się bardzo dobrą opinią wśród pedagogów, terapeutów i rodziców.

PUS-y i inne nasze produkty

wykorzystują naturalną zdolność dzieci do uczenia się przez manipulowanie, badanie i działanie, czyli przez doświadczenie. Dzieci chętnie uczą się tego, co przyciąga je atrakcyjną treścią i formą, a takie właśnie są nasze pomoce. Umożliwiają one zindywidualizowane podejście do każdego dziecka oraz dostosowanie tempa pracy i nauki do poziomu jego rozwoju umysłowego, emocjonalnego i ruchowego.

O nas – Wydawnictwo Epideixis 

przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów kładziemy szczególny nacisk na ich wartość merytoryczną, trwałość, estetykę i funkcjonalność. Dzięki temu pomoce i zabawki naszego Wydawnictwa charakteryzują się wysoką jakością. Dlatego znajdują wielu nabywców wśród rodziców, dla których mądre i aktywne wspieranie rozwoju własnego dziecka jest priorytetem. Często sięgają po nie edukatgorzy domowi, czyli rodzice, którzy kształcą swoje dzieci w ramach edukacji domowej. Są także chętnie używane przez nauczycieli i pedagogów w codziennej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkołach, świetlicach. Korzystają z nich psychologowie, logopedzi i terapeuci pracujący z dziećmi o zwiększonych potrzebach edukacyjnych lub z różnymi dysfunkcjami.

W minionych latach 

nasze produkty:

zostały wyróżnione tytułem „Zabawki Roku”, co jest szczególnym potwierdzeniem uznania ekspertów oraz naszych klientów.

W kolejnych latach

memo przestrzenne „W świecie zwierząt” oraz inne zabawki: Drążki edukacyjne, domino „Samo”, strategiczna gra „Tres”, a także literowe klocki „Edu” i gra planszowa „Literowe zagadki” zobyły nagrody główne bądź wyróżnienia Komitetu Ochrony Praw Dziecka przyznane przez kapitułę konkursu „Świat przyjazny dziecku”.

Wierząc, że nasze pomoce i materiały edukacyjne

pomagają dzieciom w ciekawy sposób odkrywać świat i dobrze wspierają ich rozwój, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. 🙂