• Potyczki dyslektyczne_baner
  • Koduj z nami i z PUS-ami
  • Sylabowe potyczki_baner

Matematyka konkretna

Dzieci rozpoczynające naukę w szkole wykazują naturalną potrzebę uczenia się, poznawania i odkrywania zjawisk otaczającej je rzeczywistości. Ta naturalna potrzeba uczenia się może być optymalnie wykorzystana wówczas, gdy dziecko ma możliwość samodzielnego dokonywania „odkryć” tak, aby zdobywana wiedza nie pochodziła z „drugiej ręki”, a wynikała z konkretnych doświadczeń i samodzielnego działania.

Żeby stało się to możliwe, uczeń i nauczyciel muszą mieć do dyspozycji odpowiednie materiały edukacyjne do wykorzystywania zarówno w szkole, jak i domu.