Proszę o wydrukowanie, wypełnienie i odesłanie formularza wraz z towarem na nasz adres.

Wydawnictwo Epideixis

ul. L. Petrażyckiego 106

30-399 Kraków

Z dopiskiem „ZWROT – REKLAMACJA”

Wzór odstąpienia od umowy

Wzór reklamacji