Bezpłatne materiały edukacyjne to grupa produktowa obejmująca pliki z darmowymi materiałami i pomocami przydatnymi w pracy z dziećmi. Pliki te wystarczy pobrać i wydrukować. Następnie należy udostępnić je dzieciom celem ćwiczenia ręki, jak również innych aspektów rozwoju. W oparciu o nie można prowadzić wiele różnych zajęć edukacyjnych i terapeutycznych.

Te darmowe pliki

są pomyślane jako pomoc zarówno dla nauczycieli, jak i rodziców, którzy albo zdecydowali się uczyć swoje dzieci w ramach edukacji domowej, albo posyłają dzieci do placówek edukacyjnych, jednak chcą również w domu dodatkowo wspierać ich rozwój. Przydadzą się także pedagogom i terapeutom prowadzącym dla dzieci zajęcia w ramach różnych form terapii.

Udostępnione przez nas materiały edukacyjne

służą dzieciom przede wszystkim do zabawy, ale jednocześnie pełnią funkcje edukacyjne lub terapeutyczne. Uzupełnianie ich jest dla dziecka formą zabawy, która je mocno angażuje i w trakcie której ćwiczy ono określone umiejętności. Rozwijanie ich w taki właśnie sposób jest skuteczne, a efekty takiego działania są trwałe.

Obecnie w grupie

bezpłatnych materiałów edukacyjnych znajdują się:

  • szablony do rysowania po śladzie
  • szablony do pisania po śladzie
  • obrazkowe sudoku

Szablony do rysowania po śladzie

obejmują kilka tematycznych plików z rysunkami wykonanymi przerywaną linią. Dzieci uzupełniają je rysując linie ciągłe. To rysowanie linii ciągłych – bez odrywania ręki – jest etapem poprzedzającym naukę pisania. Należy przy tym zwrócić uwagę, w jaki sposób dziecko trzyma ołówek, kredkę czy pisak i od razu zachęcać je do ćwiczenia chwytu prawidłowego. Poza ćwiczeniem ręki przy tego typu zabawach dziecko doskonali też koncentrację uwagi, jak również koordynację wzrokowo-ruchową. Ćwiczy także ważną cechę, jaką jest cierpliwość. A umiejętności te są niezbędne, aby nauka pisania przebiegała właściwie. Przy wykonywaniu takich obrazków stopniowo wydłużają się okresy koncentracji i skupienia uwagi.

Trzeba tu nadmienić, że samo uzupełnianie szablonów nie jest jedynym możliwym sposobem ich wykorzystania. Kiedy dziecko połączy linie przerywane, czyli narysuje kontury, w następnej kolejności może:

  • pokolorować obrazek kredkami albo pomalować farbami
  • wykleić rysunek kolorowym papierem, skrawkami kolorowych gazet lub plasteliną
  • wyciąć obrazek
  • odbić obrazek przez kalkę
  • za pomocą papieru pergaminowego przerysować obrazek na inną kartkę, a następnie porównać oba rysunki.

Szablony do pisania po śladzie,

czyli drugi rodzaj darmowych plików, przydają się na kolejnym etapie przygotowania do nauki pisania. Uzupełnienie w tym przypadku polega na napisaniu krótkich tekstów poprzez prowadzenie ręki po wydrukowanych jasnoszarym kolorem literach, wyrazach i zdaniach. Pisząc w ten sposób dziecko ćwiczy rękę i uczy się prawidłowo łączyć litery. Pierwsze próby mogą być dla dziecka trudne, warto jednak zachęcać je do ich kontynuowania.

Wszystkie te zajęcia także doskonale ćwiczą rękę dziecka, a ponadto pomagają rozwijać kreatywność i myślenie twórcze.

Obrazkowe sudoku

to pliki z łamigłówkami opartymi na powszechnie znanej zasadzie sudoku, które trzeba uzupełniać tak, żeby żaden element nie powtarzał się w żadnej kolumnie, ani w żadnym rzędzie. To doskonałe ćwiczenie koncentracji oraz logicznego myślenia.

W przygotowaniu są również inne rodzaje plików z bezpłatnymi materiałami edukacyjnymi. Będziemy je sukcesywnie zamieszczać na stronie.

Zachęcamy do ich pobierania i życzymy dobrej zabawy. 🙂