Aktualności

Gimnastyka wzroku i umysłu

Gimnastyka wzroku i umysłu - aktual.

Gimnastyka wzroku i umysłu

Gimnastyka wzroku i umysłu 1 to najnowsza książeczka PUS. Jej celem jest doskonalenie percepcji wzrokowej i jednocześnie wspieranie rozwoju umiejętności logicznego myślenia. Znajdujące się w niej ćwiczenia skierowane są do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i starszych.

Gimnastyka wzroku i umysłu

Zmysł wzroku dostarcza nam większość informacji z otaczającego nas świata; pozwala nam ten świat oglądać, dostrzegać i analizować jego szczegóły. Percepcja wzrokowa to zdolność do rozpoznawania i różnicowania tych szczegółów, czyli bodźców wzrokowych, które znajdują się w polu widzenia człowieka. Przetwarzamy te bodźce w zależności od naszych wcześniejszych doświadczeń. Ważna jest więc nie tylko sama zdolność widzenia, ale również przetwarzania przez nasz mózg tego, co widzimy.

Prawidłowo rozwinięta percepcja wzrokowa

odgrywa kluczową rolę w procesie czytania i pisania, o czym przekonujemy się już na etapie nauki i rozróżniania liter. Dziecko z zaburzoną percepcją wzrokową prawdopodobnie będzie miało trudności w nauce czytania i pisania. Ale możemy je wesprzeć poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia i zabawy stymulujące percepcję wzrokową.

Percepcję wzrokową warto doskonalić

także wtedy, gdy umiejętność czytania i pisania została już opanowana. Zawarte w książeczce Gimnastyka wzroku i umysłu ćwiczenia dają taką możliwość. Usprawniają bowiem analizę i syntezę wzrokową, koncentrację uwagi, spostrzeganie i różnicowanie znaków, kształtów oraz całych układów. Dodatkowo są okazją do treningu logicznego myślenia.

Gimnastyka wzroku i umysłu

Wszystkie zawarte w tej książeczce ćwiczenia oparto na czarno-białych elementach graficznych, co ułatwia skupienie na zadaniu oraz wspomaga procesy poznawcze.

Ćwiczenia te można wykorzystywać w pracy z dziećmi z zaburzoną percepcją wzrokową, jak również na zajęciach kompensacyjno-wyrównawczych czy terapeutycznych w starszych klasach szkoły podstawowej. Spodobają się one także tym dzieciom, które lubią ciekawe zagadki i łamigłówki. Dlatego też z powodzeniem sprawdzą się w szkolnych świetlicach, na zajęciach kół zainteresowań i na zajęciach dodatkowych.

Percepcję wzrokową

można ćwiczyć także z pomocą książeczek PUS:

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *