Aktualności

Opóźniony rozwój mowy – nowości PUS

Próźniony rozwój mowy -nowości

Opóźniony rozwój mowy – nowości PUS

Opóźniony rozwój mowy – nowości PUS to dwie książeczki PUS, które w ostatnich dniach wzbogaciły ofertę naszych pomocy i materiałów terapeutycznych. Książeczki te stanowią początek nowej serii PUS, przeznaczonej głównie dla tych dzieci, którym nauka mówienia z różnych powodów sprawia trudność.

Głównym celem tej serii jest wspieranie dzieci w procesie poznawania i utrwalania słów podstawowych, znanych im z codziennego życia. Zdobycie przez dzieci takiego podstawowego zasobu słów będzie dobrym początkiem i bazą do tego, aby stopniowo wprowadzać następne nowe słowa i w ten sposób przybliżać dzieci do opanowania umiejętności efektywnej komunikacji werbalnej.

Opóźniony rozwój mowy

Książeczki do terapii opóźnionego rozwoju mowy zawierają pierwsze słowa z zakresu:

 1. Osoby, rodzina
 2. Zwierzęta

W przygotowaniu są kolejne części tej serii.

Pierwsze słowa

Szacuje się, że opóźniony rozwój mowy dotyczy ok. 3% dzieci w wieku przedszkolnym. Dziecko z ORM nie mówi, choć rozumie mowę innych osób. Często ma prawidłowo rozwinięty aparat i narządy artykulacyjne, potrafi również wypowiedzieć wszystkie lub prawie wszystkie głoski (w zależności od wieku) lub sylaby, jednak nie jest w stanie tworzyć z nich słów.

Opóźniony rozwój mowy

Co powinno zaniepokoić rodziców i skłonić do wizyty u specjalisty? Dobrze pokazuje to poniższa grafika przygotowana przez Instytut Logopedyczny

Opóźniony rozwój mowy_kiedy do logopedy

Książeczki PUS do terapii ORM

Książeczki zawierają słowa określające osoby z najbliższej rodziny (cz. 1.) oraz znane zwierzęta (cz. 2.). Oparte na nich, znajdujące się w książeczce ćwiczenia w formie ciekawych zabaw pomagają te słowa poznawać, powtarzać, zapamiętywać i ćwiczyć ich wymowę. Towarzyszące im polecenia sformułowane są w taki sposób, aby prowokować dziecko do odpowiedzi i reakcji werbalnej. Dzięki temu, że dziecko jest skoncentrowane na rozwiązywaniu kolejnych zagadek, ćwiczenie mowy odbywa się niejako na marginesie. Nie kojarzy się przez to ze żmudnym wysiłkiem. Oczekiwane efekty takiego sposobu pracy przychodzą szybciej, łatwiej i są trwalsze.

Pierwsze słowa

Książeczki tej serii ułożono zgodnie z zasadą stopniowania trudności, czyli od rzeczy łatwiejszych do trudniejszych. Dotyczy to zarówno materiału wyrazowego wykorzystanego w ćwiczeniach, jak i rodzaju zadań.

Nie określamy wieku dzieci, do których są one skierowane. Stawiamy bowiem na indywidualny poziom rozwoju i możliwości dziecka. Ćwiczenia skonstruowano tak, żeby były one ciekawe dla wszystkich dzieci, nie tylko dzieci z ORM.

PUS-owe innowacje

Zupełnie nowym elementem tych książeczek PUS, który nie pojawił się jeszcze nigdy wcześniej, są dodatkowe karty, wydrukowane na sztywnym papierze. Znajdują się na nich wizerunki wszystkich postaci wraz z podpisami (cz.1.) oraz nazwy zwierząt wraz z wyrażeniami dźwiękonaśladowczymi (cz. 2.). Wszystkie wyrazy zarówno na tej karcie, jak i w całej książeczce zostały napisane dużymi drukowanymi literami.

Ten dodatkowy ruchomy element jest dobrą pomocą w rozwiązywaniu ćwiczeń, jak również w nauce nowych słów.

Książeczki PUS do opóźnionego rozwoju mowy

służyć mogą również do doskonalenia:

 • koncentracji,
 • kojarzenia i logicznego myślenia,
 • wczesnej nauki czytania.

Opóźniony rozwój mowy

oraz kolejne części tej serii sprawdzą się zarówno w specjalistycznych gabinetach logopedycznych i terapeutycznych, jak i w zwykłych domowych zabawach. Mogą sięgać po nie i osoby pracujące z dziećmi z ORM, jak i rodzice, którzy poprzez dodatkowe zajęcia w domu chcą wspierać swoje dziecko w procesie terapii ORM i w nabywaniu umiejętności werbalnego komunikowania się.

Autorką nowych książeczek PUS

jest Dominika Czachorowska, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog, logopeda. P. Dominika prowadzi w Elblągu własny gabinet logopedyczny pod nazwą “LogoSłowo“. Jest również autorką poczytnego bloga logopedycznego o tej samej nazwie. Należy także do grona Partnerów PUS.

W swoim gabinecie pracuje z dziećmi z:

 • dyslalią, a w tym z seplenieniem (nieprawidłową realizacją głosek ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż), rotacyzmem  (nieprawidłową realizacją głoski r), lambdacyzmem (nieprawidłową realizacją głoski l), kappacyzmem/gammacyzmem (nieprawidłową realizacją głosek k i g), mową bezdźwięczną
 • niezakończonym i opóźnionym rozwojem mowy,
 • zagrożonych dysleksją.

Poza tym prowadzi zajęcia z zakresu:

 • profilaktyki logopedycznej, wspomagającej rozwój mowy,
 • wczesnej nauki czytania metodą Symultaniczno-Sekwencyjną®,
 • terapii ręki,
 • logorytmiki,
 • stymulacji wszystkich sfer poznawczych (małej i dużej motoryki, spostrzegania wzrokowego, percepcji słuchowej, operacji myślowych, pamięci),
 • konsultacji i porad logopedycznych.

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *