Aktualności

Do grona Partnerów PUS

Do grona Partnerów PUS_Logosowa

dołączył właśnie nowy gabinet. Kolejny certyfikat z tytułem Partnera PUS trafił do p. Pauliny Krzeszewskiej, prowadzącej w Zabrzu Specjalistyczną Praktykę Terapeutyczną pod nazwą LOGOSowa. Pod taką też nazwą p. Paulina działa w internecie, gdzie dzieli się swoimi licznymi i ciekawymi pomysłami na pracę z dziećmi.

Serdecznie witamy p. Paulinę w naszym gronie i życzymy wielu zawodowych sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanej pracy?

Specjalistyczna Praktyka Terapeutyczna LOGOSowa

P. Paulina jest neurologopedą, audiofonologiem, jak również terapeutą ręki i terapeutą przetrwałych odruchów pierwotnych w ujęciu medycznym. W swoim gabinecie prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną, w tym elektrostymulację dzieci młodszych i starszych. W szczególności zajmuje się dziećmi, u których występują objawy:

 • opóźnienia lub zaburzenia rozwoju mowy, m.in. dyslalia obwodowa, opóźniony rozwój mowy, afazja motoryczna, opóźnienia związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu;
 • wady artykulacyjne (wymowy);
 • trudności w nauce czytania i pisania,
 • niedokształcony słuch fonemowy,
 • centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD).

LOGOSowa, czyli

p. Paulina nieustannie poszerza swoją fachową wiedzę, jak również rozwija umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne. Poszukując nowych metod, technik i form pracy, bierze udział w licznych konferencjach, szkoleniach i kursach dokształcających. Obecnie jest doktorantką Uniwersytetu Śląskiego.

Jej praca z pacjentem polega przede wszystkim na indywidualnym podejściu, w którym uwzględnia się zarówno jego potrzeby, jak i możliwości oraz preferencje co do sposobu i tempa pracy.

Do grona Partnerów PUS

Rekomendujemy gabinet LOGOSowy rodzicom z Zabrza i okolic, którzy poszukują dla swoich dzieci fachowej pomocy i wsparcia w zakresach wymienionych wyżej.

PUS-y u LOGOSowy

W swoim zgłoszeniu do programu Partner PUS p. Paulina napisała, że korzysta w swojej pracy z PUS-ów, ponieważ „jest to pomoc ponadczasowa, stymulująca jednocześnie kilka kluczowych w rozwoju psychofizycznym dziecka umiejętności. Wykorzystuję PUS w terapii logopedycznej, dzięki czemu wspieram kształtowanie u dzieci i młodzieży:

 • koordynacji oko-ręka,
 • rozpoznawania i nazywania cyfr i liczb,
 • umiejętności przeliczania do 12,
 • koncentracji uwagi,
 • dominacji ręki.

z umiejętności czysto językowych stymuluję:

 • analizę i syntezę sylabową, głoskową,
 • umiejętność czytania metodą sylabową,
 • słuch fonemowy
 • artykulację poszczególnych głosek.

Ilustracje w książeczkach są przejrzyste i wspierające skupienie uwagi na detalach. Dzieci świetnie się przy takiej nauce bawią.”

Do grona Partnerów PUS

przystąpić może gabinet, poradnia, pracownia lub inna niepubliczna jednostka terapeutyczna, która w swojej codziennej praktyce wykorzystuje pomoce oraz materiały edukacyjne i terapeutyczne naszego wydawnictwa.

Jak to zrobić, z czym to się wiąże i co można dzięki temu zyskać, można dowiedzieć się zaglądając tutaj. Pod tym linkiem znaleźć można także listę wszystkich gabinetów, które przystąpiły do tej pory do naszego programu partnerskiego. LOGOSowa jest już 33. gabinetem na tej liście?

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *