Aktualności

Nowy darmowy plik do pobrania

Nowy darmowy plik do pobrania_wiersze

Nowy darmowy plik do pobrania już jest na naszej stronie! To kolejny plik z szablonami do pisania po śladzie. Tym razem sięgnęliśmy po znane i lubiane wiersze dla dzieci. Plik jest adresowany głównie do dzieci będących na etapie nauki pisania.

Nowy darmowy plik do pobrania

zawiera wiesze lub ich fragmenty, napisane przez polskich poetów:

  1. Sójka – Jan Brzechwa
  2. Za panowania króla Kraka – Wanda Chotomska
  3. Okulary – Julian Tuwim
  4. Słoń Trąbalski – Julian Tuwim
  5. Samochwała – Jan Brzechwa

Każdy tekst zawiera kilka pustych miejsc, w które należy wstawić brakujące wyrazy. Znajdują się one w formie rozsypanki wyrazowej pod tekstem. Dzięki temu pisząc taki tekst dziecko musi zastanowić się, jaki wyraz wybrać tak, żeby cały tekst był logiczny i poprawny.

Podstawowym celem

tego pliku jest nauka i doskonalenie pisania ręcznego. To bardzo ważny etap w procesie edukacji dziecka. Służy wypracowaniu płynnego, wyraźnego i czytelnego charakteru pisma. Płynne i wyraźne pismo jest niezbędne na dalszych etapach edukacji, kiedy trzeba samodzielnie robić szybkie, dłuższe notatki albo gdy trzeba samodzielnie napisać wypracowanie.

Wiersze znane i lubiane

znajdujące się w tym pliku można wykorzystywać również na inne sposoby, na przykład jako:

  • materiał do nauki czytania,
  • pomoc do doskonalenia czytania ze zrozumieniem,
  • pomoc ćwiczeń pamięci,
  • materiał dodatkowy na zajęciach pozalekcyjnych i wyrównawczych,
  • narzędzie terapeutyczne.

Nowy darmowy plik do pobrania

uzupełnia kolekcję bezpłatnych materiałów edukacyjnych, udostępnionych przez nas do tej pory. Wśród nich znaleźć można materiały o różnym poziomie trudności m. in.:

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *