Aktualności

Gadułka i spółka

Partner PUS

Gadułka i spółka to nowy Partner PUS, którego serdecznie witamy w naszym PUS-owym gronie? . Gadułka i spółka gabinety logopedyczno-terapeutyczne, bo tak brzmi pełna nazwa tego ciekawego miejsca, otrzymała nasz certyfikat zaledwie kilka dni temu.

Gadułka i spółka

znajduje się w Krakowie przy ul. Sądowej 1. Miejsce to utworzyły cztery terapeutki: p. Katarzyna Biernacka, p. Monika Kafel, p. Dorota Nagraba i p. Anna Wrona. Panie łączy przyjaźń, ale i wspólna pasja, jaką jest praca z dziećmi. To właśnie ta pasja stała się bodźcem do uruchomienia Gadułki.

Właścicielki Gadułki

prowadzą terapię ogólnorozwojową, w ramach której zajmują się budowaniem kompetencji językowych swoich podopiecznych, jak również stymulacją wszystkich funkcji poznawczych. Ich zdaniem każdy człowiek jest wyjątkowy, więc dla każdego dziecka tworzą osobny program terapii dostosowany do jego indywidualnych potrzeb, umiejętności i możliwości. Podczas zajęć pracują nad:

 • rozwojem systemu językowego
 • doskonaleniem percepcji wzrokowej i słuchowej
 • nauką czytania
 • nauką liczenia
 • stymulacją lewej półkuli mózgu
 • rozwojem myślenia przyczynowo-skutkowego oraz myślenia logicznego
 • doskonaleniem umiejętności społecznych
 • rozwijaniem uwagi i koncentracji
 • doskonaleniem pamięci
 • usprawnianiem motoryki małej i dużej

W Gadułce

prowadzi się zajęcia dla dzieci z:

 • opóźnionym i niezakończonym rozwojem mowy
 • dysleksją
 • alalią
 • dyslalią
 • autyzmem
 • zespołem Aspergera
 • zespołem Downa
 • niepełnosprawnością intelektualną
 • afazją
 • wadami wrodzonymi i zespołami wad genetycznych
 • całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • porażeniem mózgowym
 • nadpobudliwością psychoruchową
 • zespołem FAS
 • wielojęzycznością
 • niedosłuchem (dzieci niesłyszące z implantem lub aparatem słuchowym)

Indywidualne turnusy logopedyczno-terapeutyczne

Na szczególną uwagę zasługują organizowane przez Gadułkę indywidualne turnusy logopedyczno-terapeutyczne.

Na czym one polegają i do kogo są kierowane?

Do wszystkich dzieci, które mieszkają daleko od Krakowa – w innym mieście, na drugim końcu Polski lub za granicą i nie mogą uczestniczyć w regularnej terapii raz lub kilka razy w tygodniu. Taki turnus to zazwyczaj tydzień lub dwa intensywnych zajęć. Ich liczba w ciągu turnusu jest ustalana indywidualnie dla każdego dziecka; czasem są to dwie godziny w ciągu dnia, a czasem trzy lub cztery. Pory zajęć, jak i przerwy również są ustalane dla każdego dziecka tak, aby praca była jak najbardziej efektywna. Dzieci biorące udział w takim turnusie mają zajęcia z kilkoma terapeutkami, dzięki czemu przyzwyczajają się do nauki nie tylko z jednym wybranym terapeutą, ale z różnymi osobami, w różnych gabinetach i na różnych pomocach. Podczas turnusu także rodzice otrzymują odpowiednie wskazówki i zalecenia, aby jak najskuteczniej kontynuować terapię z dzieckiem w domu.

Panie z Gadułki mówią, że z takich turnusów często korzystają dzieci mieszkające na co dzień za granicą. Dla nich to rzeczywiście świetne rozwiązanie: przyjeżdżają do Krakowa na tydzień lub dwa, przez kilka godzin w ciągu dnia biorą udział w gadułkowych zajęciach, a potem poznają Kraków i wszystkie jego atrakcje i zakamarki.:-) Mamy tu więc dobre połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jako krakusom bardzo nam się ta propozycja podoba ? Turnusy takie organizowane są przez cały rok. 

Gadułka i PUS-y

W Gadułce można znaleźć wiele pomocy naszego wydawnictwa. Są tam i PUS-y, i mozaiki, i liczmany, z których korzysta się na prawie wszystkich zajęciach. „Ze względu na zróżnicowany wiek, umiejętności oraz potrzeby naszych podopiecznych, bardzo często korzystamy z pomocy wydawnictwa Epideixis. Są one bardzo pomocne zarówno podczas ćwiczeń językowych, jak i ogólnorozwojowych. Szczególnie lubimy pomoce takie jak „Liczmany” czy „Mozaika”, ponieważ możemy wykorzystać je na milion sposobów. Nasi uczniowie natomiast najbardziej lubią PUS oraz Paletę, podoba im się atrakcyjna forma rozwiązywania zadań, ale przede wszystkim możliwość samodzielnego sprawdzenia czy ćwiczenie zostało poprawnie wykonane. Nasze gabinety wypełnione są po brzegi różnymi pomocami i zabawkami, ale pomoce Epideixis zajmują w nich szczególne miejsce. Polecamy je zarówno terapeutom do korzystania w gabinecie, jak i rodzicom do korzystania w domu.” – tak napisały w swoim zgłoszeniu do programu Partner PUS właścicielki tego ciekawego miejsca.

Gadułka i spółka

to już – nie do wiary! – 33. miejsce na mapie Partnerów PUS. W tylu gabinetach, poradniach, pracowniach w całej Polsce wisi już nasz certyfikat ? Wszystkie polecamy uwadze rodziców i opiekunów. Pełną ich listę można znaleźć tutaj.

Gadułka i spółka, partner PUS
na zdjęciu: połowa ekipy Gadułki: p. Katarzyna i p. Dorota

Related Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *