Aktualności

Grono Partnerów PUS stale rośnie

Partner PUS

Grono Partnerów PUS stale rośnie, gdyż dołączają do nas nowe poradnie i gabinety. W ostatnich dniach na listę Partnerów PUS wpisaliśmy aż cztery nowe placówki. Jedną z nich jest Specjalistyczny Gabinet Logopedyczny i Integracji Sensorycznej DIALOG z Dębicy, prowadzony przez panią Martę Pociask. 

Kompleksowa opieka

logopedyczna i neurologopedyczna, realizowana w gabinecie DIALOG, obejmuje diagnozę i terapię w zakresie m. in.:

 • wczesnej interwencji logopedycznej
 • profilaktyki zaburzeń mowy
 • narządów artykulacyjnych, aparatu oddechowego i słuchu fonematycznego
 • funkcji połykania
 • dyslalii
 • afazji i dysfazji
 • dyzartrii
 • zaburzeń komunikacji w autyzmie, zespole Aspergera, zespole Downa
 • opóźnionego rozwoju mowy
 • komunikowania się osób z upośledzeniem umysłowym i z zespołami genetycznymi
 • niepłynności mowy i jąkania u dzieci i osób dorosłych
 • specyficznych trudności w nauce szkolnej
 • budowania kompetencji komunikacyjnych

Do gabinetu DIALOG

można udać się celem uzyskania porad i konsultacji, jak również otrzymania opinii logopedycznych i neurologopedycznych.

W gabinecie p. Marty

metody terapii zawsze dobierane są indywidualnie w zależności od potrzeb każdego pacjenta. Wykorzystuje się tam różnorodne narzędzia i pomoce, w tym te najnowocześniejsze; stosuje się różne metody postępowania terapeutycznego. Dzięki temu zajęcia są ciekawe, a terapia skuteczna.

Grono Partnerów PUS wciąż rośnie

Oznacza to, że przybywa miejsc i terapeutów, którzy w codziennej pracy z dzieckiem sięgają po pomoce i materiały naszego wydawnictwa. Uważają je oni bowiem za narzędzia atrakcyjne i angażujące uwagę małego pacjenta. Ich zdaniem dobrze wspierają one proces terapii i pomagają osiągać zakładane efekty.

Pani Marta z gabinetu DIALOG sięgnęła po PUS-y, bo – jak mówi – „oprócz edukacji, fantastycznie rozbudzają kreatywne myślenie u dzieci.”

Pełna lista Partnerów PUS

znajduje się tutaj. To gabinety, poradnie i centra wspierania rozwoju dziecka, które polecamy uwadze wszystkich rodziców i opiekunów, poszukujących dla swoich dzieci profesjonalnej, a jednocześnie zindywidualizowanej oraz dopasowanej do potrzeb dziecka pomocy.

Partner PUS_Dębica

Related Posts