Aktualności

Dyslektyczne potyczki – nowe PUS-y

Dyslektyczne potyczki 1-3, nowość

Dyslektyczne potyczki – nowe PUS-y – z wielką przyjemnością prezentujemy najnowsze książeczki PUS. Są to 3 książeczki z serii „Dyslektyczne potyczki”.

Dla kogo są „Dyslektyczne potyczki” – nowe PUS-y

To książeczki adresowane do dzieci w wieku wczesnoszkolnym i starszych, mających problemy dyslektyczne bądź zagrożonych dysleksją. Mogą korzystać z nich także dzieci i osoby starsze z zaburzeniami komunikacji.

Zawarte w książeczkach zadania

doskonalą umiejętności ogólnorozwojowe niezbędne w procesie prawidłowego czytania i pisania takie jak:

  • analizę i syntezę wzrokową
  • analizę i syntezę słuchową
  • pamięć
  • koncentrację
  • myślenie logiczne, analogiczne i przyczynowo-skutkowe

Uruchamiają także strategie lewopółkulowe, dzięki czemu znajdą zastosowanie nie tylko w terapii dzieci dyslektycznych, ale także w terapii logopedycznej lub pedagogicznej, jak również w czasie ćwiczeń i zabaw w domu.

Zadania w książeczkach

zostały ułożone zgodnie z zasadą stopniowania trudności, czyli od łatwiejszych do trudniejszych. Poszczególne części zawierają ćwiczenia:

  • część 1 to zadania oparte na materiale obrazkowym, które nie wymagają umiejętności samodzielnego, płynnego czytania
  • część 2 to ćwiczenia mieszane oparte na materiale obrazkowo-językowym; wymagają one już znajomości liter, sylab, cyfr, a także umiejętności samodzielnego czytania prostych wyrazów
  • część 3 to zadania oparte na materiale językowym, które wymagają umiejętności samodzielnego czytania, znajomości sylab, głosek i znaków, jak również umiejętności liczenia i wykonywania prostych działań matematycznych.

Ilustracje

znajdujące się w książeczkach z serii „Dyslektyczne potyczki” to jedynie czarno-białe znaki i symbole graficzne. Nie rozpraszają one dziecka, a wspomagają dodatkowo procesy poznawcze oswajając dziecko ze światem liter, wyrazów i dłuższych tekstów.

Niektóre ćwiczenia

mogą być wykorzystywane przez terapeutów i pedagogów jako pomoc diagnostyczna. Rozpoczynając pracę z dzieckiem, mogą oni sięgnąć po te ćwiczenia i obserwując, jak dziecko sobie z nimi radzi, wysnuć wnioski, czy dziecko ma problemy dyslektyczne, a jeśli tak, to w jakim stopniu i na co szczególnie warto zwrócić uwagę w terapii.

Pomysłodawczynią i autorką „Dyslektycznych potyczek”

jest Katarzyna Knopik, pedagog i logopeda, specjalista terapii ręki, autorka znanego i cenionego bloga o tematyce logopedycznej „LoogoMOWA”.

Jako wartościowa pomoc terapeutyczna i edukacyjna

seria „Dyslektyczne potyczki” doskonale sprawdzi się w gabinetach i poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ale również na zajęciach wyrównawczych i w edukacji domowej.

Related Posts