Aktualności

Wszystkie książeczki PUS z kolorowymi wzorami

PUS, kolorowe wzory sprawdzające

2018-09-25  Wszystkie książeczki PUS z kolorowymi wzorami kontrolnymi – to ważna zmiana, którą wprowadzamy stopniowo od kilku miesięcy w obecnie wznawianych tytułach. Od teraz już nie tylko w książeczkach podłużnych, tych przeznaczonych dla dzieci młodszych, ale również w tych o formacie zeszytowym, kierowanych do dzieci starszych, przy każdym zadaniu będą znajdować się 3-kolorowe wzory kontrolne. Dzięki temu będą one dokładnie takie same, jak wzory tworzone z klocków w trakcie rozwiązywania zadania. I dzięki temu łatwiej będzie je porównywać. To znacznie ułatwi pracę z PUS-ami. 

 

Jak to wygląda w praktyce, pokazuje przykład z poniższej ilustracji: strona po prawej to wersja stara, dotychczasowa, a strona po lewej jest wersją aktualną, wprowadzaną obecnie w kolejnych książeczkach.

 

 

 

Kto korzysta z PUS-ów dłużej,

ten wie, że dotąd w książeczkach dla dzieci starszych wzory kontrolne były 1-kolorowe. O ile większość dzieci nie miała problemów z porównaniem ich z kolorowymi wzorami ułożonymi z klocków w pudełku, o tyle dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych stanowiło to dużą trudność.

W ostatnim czasie wiele razy otrzymywaliśmy takie sygnały od nauczycieli, terapeutów i rodziców. Postanowiliśmy więc wyjść na przeciw tym prośbom i sugestiom tak, aby wszystkie dzieci mogły pracować na PUS-ach i samodzielnie sprawdzać poprawność wybranych odpowiedzi i zgodność wzoru kontrolnego otrzymanego z klocków PUS z wzorem znajdującym się przy każdym zadaniu w każdej książeczce. Samodzielna praca i samokontrola to najważniejsze zalety Systemu Edukacji PUS. Dzięki zmianie wzorów kontrolnych na 3-kolorowe jeszcze więcej dzieci będzie mogło w pełni z nich korzystać.

 

Wszystkie książeczki PUS z kolorowymi wzorami

To duża i wymagająca czasu zmiana. Kolorowe wzory kontrolne w kolejnych książeczkach są wprowadzane stopniowo; szacujemy, że proces ten potrwa około 1 – 1,5 roku. 

 

Obecnie dostępne są następujące książeczki, w których ta zmiana została już wprowadzona:

  • Rusz głową cz. 1 i cz. 2
  • Matematyka na wesoło cz. 1, cz. 2 i cz. 5
  • Orotgrafia cz. 1 i cz. 3
  • Czytanie ze zrozumieniem cz. 1 i cz. 3
  • Ćwiczenia w orientacji
  • Happy English cz. 1
  • Liczę w pamięci cz. 5
  • Nie tylko dla geniuszy
  • Skoncentruj się cz. 1

Kolejne są w przygotowaniu. Wszystkie nowe książeczki, które będą się ukazywać, także będą miały 3-kolorowe wzory kontrolne. 

 

Wierzymy, że ta zmiana uczyni System Edukacji PUS

jeszcze bardziej uniwersalnym, przyjaznym i dostępnym dla większej liczby dzieci, także tych z różnymi dysfunkcjami, niepełnosprawnością i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. A dzięki temu jeszcze więcej dzieci będzie mogło korzystać z niego w codziennej nauce i terapii w przedszkolu, szkole, świetlicy, gabinecie i poradni psychologiczno-pedagogicznej, a wreszcie w zabawie i edukacji domowej.

Related Posts