Aktualności

Do grona Partnerów PUS dołączyła Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Myślenic

Nowy Partner PUS

Kilka dni temu do grona Partnerów PUS dołączyła Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna z Myślenic.

Myślenicka poradnia, prowadzona przez p. Halinę Kustosz – Miśko, działa już od 10 lat. Jest wpisana do ewidencji placówek oświatowych Starosty Myślenickiego i podlega nadzorowi merytorycznemu Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.

Poradnia prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Pomaga w przezwyciężaniu problemów emocjonalnych, zaburzeń zachowania i koncentracji, a także w trudnościach w nauce czytania, pisania i liczenia. Prowadzi również terapię logopedyczną w zakresie korekty wad wymowy, jąkania, wyrównywania opóźnień
w rozwoju mowy oraz innych problemów logopedycznych, w tym u dzieci dwujęzycznych.

Rekomendujemy Niepubliczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną z Myślenic tym rodzicom
i nauczycielom, którzy doświadczają trudności w procesie wychowania i edukacji dzieci.

http://www.pppmyslenice.pl/ 

 

Zapraszamy inne poradnie, pracownie, gabinety do dołączenia do programu Partner PUS. Szczegóły można znaleźć tutaj http://www.pus.pl/partner-pus/