Aktualności

Zamówienie publiczne

Wydawnictwo Epideixis zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie specjalistycznej usługi doradczej w zakresie:

  • wykorzystania nowych narzędzi sprzedażowych oraz nowoczesnej wiedzy, dotyczącej pozyskiwania klienta
  • rozwoju narzędzi sprzedaży internetowej poprzez zastosowanie nowych technologii
  • nowoczesnych metod bezpośredniej komunikacji z klientem i opieki posprzedażowej (w tym komunikacji mailowej)
  • doradztwa w zakresie marketingu, e-PR i social media, które mogą być wykorzystywane w celu wzmocnienia sprzedaży w księgarni Internetowej Wydawnictwa Epideixis

Data publikacji ogłoszenia: 17 lutego 2017

Termin składania ofert upływa: 24 lutego 2017

Termin realizacji zamówienia: od dnia 15 czerwca 2017 roku do maksymalnie 30 października 2017 roku

Wzór zapytania ofertowego – do pobrania