Aktualności

Specjalistyczny Gabinet Rehabilitacji Dzieci z Nowego Targu dołącza do grona Partnerów PUS

Nowy Partner PUS

W dniu 10 stycznia 2017 r. do grona Partnerów PUS dołączył Specjalistyczny Gabinet Rehabilitacji Dzieci z Nowego Targu, prowadzony przez p. Olgę Wielińską – Jachymiak.

P. Olga Wielińska – Jachymiak jest doświadczonym fizjoterapeutą, oligofrenopedagogiem, logopedą i specjalistą z zakresu integracji sensorycznej. Do jej gabinetu trafiają dzieci z różnymi zaburzeniami i z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także te mające problemy logopedyczne. P. Olga do wszystkich podchodzi w sposób indywidualny starajac się jak najlepiej dopasować formy terapii do możliwości swoich podopiecznych. Daje także ogromne wsparcie rodzicom.

W jej gabinecie można uzyskać pomoc w zakresie:

  • diagnozy logopedycznej
  • terapii wad wymowy
  • terapii zaburzeń mowy i komunikacji (afazja, autyzm, jąkanie, rozszczep podniebienia)
  • terapii dysleksji
  • integracji sensorycznej

Rekomendujemy gabinet p. Olgi Wielińskiej – Jachymiak jako miejsce, gdzie można uzyskać wszechstronną i profesjonalną pomoc.

http://www.rehabilitacjanowytarg.pl/gabinet-logopedyczny