Zwroty – reklamacje

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość.

  1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego, przysługuje –na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni i wysyłając je na adres ul. L. Petrażyckiego, 30-399 Kraków emailem na adres: bok@pus.pl lub fax-em ( +48 12 ) 268-17-35
  2. Termin 10-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie towaru.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Wydawnictwo Epideixis, ul. L. Petrażyckiego, 30-399 Kraków.
  4. Do paczki należy dołaczyć formularz zwrotu. W przypadku zagubienia formularza zwrotu można go pobrać i wydrukować – Formularz zwrotu .
  5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
  6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Sklep Internetowy PUS.pl świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

Warunki reklamacji

  1. Sklep Internetowy PUS.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
  2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: bok@pus.pl. Sklep Internetowy PUS.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
  3. W przypadku wykrycia wady, towar powinien zostać odesłany na adres Sklepu na koszt Klienta z dopiskiem „Reklamacja”. Do przesyłki należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę).
  4. W razie uznania reklamacji towar wadliwy zostanie niezwłocznie naprawiony lub wymieniony na nowy, pełnowartościowy. Jeżeli naprawa lub wymiana towaru nie będzie możliwa lub będzie znacznie utrudniona, Sklep – na podstawie ustaleń z Klientem – zwróci Klientowi cenę towaru brutto lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary. Koszty dostawy nowego lub wolnego od wad towaru ponosi Sklep.