Słowniczki PUS komplet

Cena: 68,00  z VAT

Słowniczki to komplet 5 książeczek do Systemu Edukacji PUS, przydatnych w edukacji wczesnoszkolnej.

Komplet obejmuje:

  • Słowniczek frazeologiczny dla dzieci
  • Słowniczek wyrazów obcych dla dzieci
  • Słowniczek wyrazów bliskoznacznych dla dzieci
  • Słowniczek ortograficzny dla dzieci
  • Słowniczek poprawnej polszczyzny

Słowniczki w prosty i przystępny sposób przybliżają dzieciom trudne wyrazy i zwroty, podając ciekawe przykłady ich zastosowania zarówno w piśmie, jak i w mowie. Dzieci poznają je w trakcie zabawy, co pozwala im łatwiej je zapamiętać.

Atrakcyjna szata graficzna książeczek przyciąga uwagę dziecka, śmieszy, intryguje i w dowcipny sposób przedstawia znaczenie wybranych wyrazów.

Słowniczki mogą być wykorzystywane zarówno na lekcjach, jak i na zajęciach świetlicowych, wyrównawczych, czy w domu.

W pracy z dziećmi z klas młodszych zalecana jest dodatkowa aktywność nauczyciela w formie prowadzenia ukierunkowanych zajęć z odpowiednio dobranymi słownikami.