Katalog materiałów edukacyjnych Epideixis 2016/2017

Cena: 0,00 

 

„… ważne jest, by od najmłodszych lat życia i rozwoju dziecka umożliwiać mu samodzielne poznawanie samego siebie, kontrolowanie wartości własnych działań
i nabywanie samoświadomości i adekwatnej samooceny.”

prof. dr hab. Bogusław Śliwerski

        W myśl powyższych słów od wielu lat dostarczamy na polski rynek materiały i pomoce edukacyjne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, oparte właśnie na samokontroli. Znajdą je Państwo w niniejszym katalogu.

Oprócz produktów dobrze już znanych i sprawdzonych na rynku edukacyjnym, katalog na sezon 2016/2017 zawiera produkty nowe, które zostały wprowadzone do sprzedaży w ostatnim czasie. Zarówno produkty starsze, jak i te nowe zachowują wysoką wartość merytoryczną i jakość wykonania.

Obie te cechy są dla nas bardzo ważne. Każda pomoc i zabawka edukacyjna oznaczona logo Wydawnictwa Epideixis, charakteryzuje się dużą skalą możliwych zastosowań, uniwersalnością oraz możliwością spełnienia oczekiwań różnych grup odbiorców. Świadczą o tym liczne nagrody, wyróżnienia, wyrazy uznania oraz pozytywne opinie o naszych produktach, jakie otrzymujemy zarówno od rodziców, jak i specjalistów
z zakresu edukacji.

Dziecku nasz produkt ma się podobać i to na tyle, żeby samo chętnie i często po niego sięgało, a przy tym wciąż odkrywało nowe możliwości zabawy.

Rodzicowi dajemy pewność, że dziecko może bawić się naszą zabawką samodzielnie i że posiada ona takie walory edukacyjne, które poprzez zabawę pozwolą dziecku nauczyć się nowych rzeczy.

Nauczycielowi nasz produkt ma dać możliwość prowadzenia procesu edukacyjnego w sposób ciekawy dla dzieci i przynoszący wyraźne efekty w postaci łatwiejszego bądź głębszego opanowania przez nie nowego materiału.

Terapeucie nasza pomoc, ma stworzyć możliwości skutecznego wspierania rozwoju i nabywania nowych umiejętności przez dziecko niepełnosprawne albo o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wszyscy, którzy otworzą ten katalog, znajdą w nim materiały i pomoce spełniające właśnie te warunki.

Tym, którzy sięgną po nasze produkty, życzymy, żeby praca i nauka przy ich wykorzystaniu przynosiła pozytywne, większe od zakładanych, efekty; żeby przybywało wokół nas dzieci radosnych, otwartych i ciekawych świata.

          Życzymy wielu sukcesów w nowym roku szkolnym

Zespół Wydawnictwa Epideixis