• Gry i zabawy znane i lubiane_baner
 • Sylabowe potyczki_baner
 • Nie możesz dodać "Czytanie ze zrozumieniem 4. Wiersze" do koszyka, ponieważ produktu nie ma w magazynie.

DOMI – mnożenie do 50

Cena: 59,00  z VAT

Brak w magazynie

DOMI – mnożenie do 50 to pomoc edukacyjna służąca poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: mnożenia w zakresie 50. Daje możliwość przeliczenia nadrukowanych na klockach elementów oraz obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie biegłości i rozumienia wykonywanych działań matematycznych

DOMI – mnożenie do 50 to materiał edukacyjny służący do:

 • wykorzystywania graficznej interpretacji mnożenia do wykonywania obliczeń
 • obliczania kolejnych wielokrotności danej liczby
 • zapisywania odpowiednich formuł matematycznych
 • podawania z pamięci iloczynów w zakresie tabliczki mnożenia do 50

Sposoby realizacji:

 1. Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np.
 • przedstawianie wielokrotności danej liczby za pomocą dostępnych liczmanów, materiałów przyrodniczych, klocków itp.
 • zaznaczanie wielokrotności danej liczby na osi liczbowej, na tabeli liczbowej „Kwadrat stu liczb”
 • zabawa w tzw. „żywą tabliczkę mnożenia” – grupowanie się dzieci zgodnie z podanym warunkiem np. 4 kółeczka po troje dzieci
 • wielokrotne dodawanie tej samej liczby
 • praktyczne poznawanie przemienności mnożenia
 1. Prezentacja zestawu klocków domina matematycznego
 • szczegółowy ogląd i przeliczenie klocków DOMI
 • wyjaśnienie znaczenia pomocniczego układu graficznego na prawym polu klocka
 • poznanie celu oraz zasad gry w domino
 • rozgrywka próbna (uczeń – nauczyciel lub dziecko – rodzic)
 1. Samodzielne lub zespołowe układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem
  • liczenie w pamięci lub korzystanie ze schematu graficznego
  • zapisywanie działań w zeszycie przedmiotowym.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek grupowych w układanie klocków DOMI z mnożeniem oraz gry indywidualnej na czas.

Warianty:

 1. Gra „Najbliżej 50” – dla 2-4 zawodników:
 • prowadzący ma pudełko (woreczek) z 28 klockami DOMI do losowania wyjaśnia zawodnikom, na czym polega gra:
 • wynik mnożenia 2 liczb należy odjąć od liczby 50
 • zawodnicy losują po 1 klocku, wykonują mnożenie, obliczają różnicę i podają wynik końcowy
 • zawodnik, któremu brakuje najmniej do 50, uzyskuje punkt
 • gra toczy się aż do wyczerpania klocków lub ustalonego limitu czasu
 • wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów.

Modyfikacja gry: Gracze mogą przyjąć warunek, iż punkt uzyska osoba, której najwięcej brakuje do liczby 50.

 1. „Pomnóż i dołóż” – gra dla 2 zawodników
 • klocki DOMI mieszamy i rozkładamy na stole zapisem do spodu
 • gracze rozdzielają klocki między siebie po tyle samo i ustawiają je pionowo przed sobą; ustalają, że zwycięzcą będzie ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich klocków
 • grę rozpoczyna zawodnik, który ma klocek z największą liczbą tzn. z liczbą dwucyfrową 50; kładąc na stole swój klocek oznajmia głośno wynik mnożenia 2 liczb zapisanych na prawym polu klocka
 • kolejny gracz szuka klocka z odpowiednim iloczynem
  •  jeśli ma taki klocek, dokłada go do pierwszego oraz głośno oznajmia wynik mnożenia 2 liczb ze swojego klocka
  •  jeśli nie ma odpowiedniego klocka, traci kolejkę
 • gra toczy się dalej, aż do wyczerpania klocków DOMI u jednego z zawodników.
 1. „Dodaj lub odejmij” – ćwiczenia rachunkowe
 • dzieci losują po 1 klocku DOMI
 • zadanie polega na zapisaniu formuły matematycznej tak, aby wynik obliczeń odpowiadał liczbie umieszczonej na lewym polu klocka, np.

50 = 6 x 8 + 2             48 = 1 x 7 + 41

7 = 5 x 8 – 33              8 = 4 x 3 – 4  itp.

 1. „Matematyczne opowieści” czyli podejmowanie prób układania zadania tekstowego do wylosowanego klocka DOMI.

Ilość klocków: 28
Ilość zadań: 56

 

Instrukcja: instrukcja domi mnozenie 50.pdf 

 

Na blogu Kreatywnie w Domu można zapoznać się z obszerną prezentacją DOMI – mnożenie do 50. 


Powiązane produkty

DOMI
dopełnianie do 30

DOMI
dopełnianie do 100

DOMI
wyrazy jednosylabowe

DOMI
wyrazy dwusylabowe

DOMI
ukryte wyrazy

DOMI
świat SAMO