• Potyczki dyslektyczne_baner
 • Katalog.19-20
 • Sylabowe potyczki_baner
 • Koduj z nami i z PUS-ami

DOMI – mnożenie do 50

Cena: 59,00  z VAT

Brak w magazynie

DOMI – mnożenie do 50 to pomoc edukacyjna służąca poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: mnożenia w zakresie 50. Daje możliwość przeliczenia nadrukowanych na klockach elementów oraz obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie biegłości i rozumienia wykonywanych działań matematycznych

DOMI – mnożenie do 50 to materiał edukacyjny służący do:

 • wykorzystywania graficznej interpretacji mnożenia do wykonywania obliczeń
 • obliczania kolejnych wielokrotności danej liczby
 • zapisywania odpowiednich formuł matematycznych
 • podawania z pamięci iloczynów w zakresie tabliczki mnożenia do 50

Sposoby realizacji:

 1. Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np.
 • przedstawianie wielokrotności danej liczby za pomocą dostępnych liczmanów, materiałów przyrodniczych, klocków itp.
 • zaznaczanie wielokrotności danej liczby na osi liczbowej, na tabeli liczbowej „Kwadrat stu liczb”
 • zabawa w tzw. „żywą tabliczkę mnożenia” – grupowanie się dzieci zgodnie z podanym warunkiem np. 4 kółeczka po troje dzieci
 • wielokrotne dodawanie tej samej liczby
 • praktyczne poznawanie przemienności mnożenia
 1. Prezentacja zestawu klocków domina matematycznego
 • szczegółowy ogląd i przeliczenie klocków DOMI
 • wyjaśnienie znaczenia pomocniczego układu graficznego na prawym polu klocka
 • poznanie celu oraz zasad gry w domino
 • rozgrywka próbna (uczeń – nauczyciel lub dziecko – rodzic)
 1. Samodzielne lub zespołowe układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem
  • liczenie w pamięci lub korzystanie ze schematu graficznego
  • zapisywanie działań w zeszycie przedmiotowym.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie rozgrywek grupowych w układanie klocków DOMI z mnożeniem oraz gry indywidualnej na czas.

Warianty:

 1. Gra „Najbliżej 50” – dla 2-4 zawodników:
 • prowadzący ma pudełko (woreczek) z 28 klockami DOMI do losowania wyjaśnia zawodnikom, na czym polega gra:
 • wynik mnożenia 2 liczb należy odjąć od liczby 50
 • zawodnicy losują po 1 klocku, wykonują mnożenie, obliczają różnicę i podają wynik końcowy
 • zawodnik, któremu brakuje najmniej do 50, uzyskuje punkt
 • gra toczy się aż do wyczerpania klocków lub ustalonego limitu czasu
 • wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów.

Modyfikacja gry: Gracze mogą przyjąć warunek, iż punkt uzyska osoba, której najwięcej brakuje do liczby 50.

 1. „Pomnóż i dołóż” – gra dla 2 zawodników
 • klocki DOMI mieszamy i rozkładamy na stole zapisem do spodu
 • gracze rozdzielają klocki między siebie po tyle samo i ustawiają je pionowo przed sobą; ustalają, że zwycięzcą będzie ten, kto pierwszy pozbędzie się swoich klocków
 • grę rozpoczyna zawodnik, który ma klocek z największą liczbą tzn. z liczbą dwucyfrową 50; kładąc na stole swój klocek oznajmia głośno wynik mnożenia 2 liczb zapisanych na prawym polu klocka
 • kolejny gracz szuka klocka z odpowiednim iloczynem
  •  jeśli ma taki klocek, dokłada go do pierwszego oraz głośno oznajmia wynik mnożenia 2 liczb ze swojego klocka
  •  jeśli nie ma odpowiedniego klocka, traci kolejkę
 • gra toczy się dalej, aż do wyczerpania klocków DOMI u jednego z zawodników.
 1. „Dodaj lub odejmij” – ćwiczenia rachunkowe
 • dzieci losują po 1 klocku DOMI
 • zadanie polega na zapisaniu formuły matematycznej tak, aby wynik obliczeń odpowiadał liczbie umieszczonej na lewym polu klocka, np.

50 = 6 x 8 + 2             48 = 1 x 7 + 41

7 = 5 x 8 – 33              8 = 4 x 3 – 4  itp.

 1. „Matematyczne opowieści” czyli podejmowanie prób układania zadania tekstowego do wylosowanego klocka DOMI.

Ilość klocków: 28
Ilość zadań: 56

 

Instrukcja: instrukcja domi mnozenie 50.pdf 

 

Na blogu Kreatywnie w Domu można zapoznać się z obszerną prezentacją DOMI – mnożenie do 50. 


Powiązane produkty

DOMI
dopełnianie do 30

DOMI
dopełnianie do 100

DOMI
wyrazy jednosylabowe

DOMI
wyrazy dwusylabowe

DOMI
ukryte wyrazy

DOMI
świat SAMO

 

Facebook
YouTube
Instagram
Follow by Email