• Będźmy kreatywni_baner

DOMI – dopełnianie do 30

Cena: 59,00  z VAT

DOMI – dopełnianie do 30 to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 30 i dopełniania do 30. Daje możliwość obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie umiejętności i biegłości wykonywania działań matematycznych.

DOMI – dopełnianie do 30 to materiał edukacyjny służący do:

 • dopełniania do pełnych dziesiątek w zakresie 30
 • wykonywania prostych obliczeń
 • obliczania sumy trzech liczb w zakresie 30
 • zapisywania odpowiednich formuł matematycznych
 • obliczania i dobierania brakujących składników
 • wykorzystuje związek dodawania z odejmowaniem do ustalenia wartości niewiadomej liczby
 • dowolnym sposobem oblicza wartość liczby stanowiącej dopełnienie do 30.

Sposoby realizacji:

 1. Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np.
 • głośne liczenie w przód i wstecz (od 0 do 10; do 20; do 30 i odwrotnie)
 • wskazywanie miejsca wybranych liczb na osi liczbowej
 • dobieranie konkretnych przedmiotów o odpowiednich liczebnościach i łączenie ich w zbiory 10 – elementowe
 • tworzenie par dopełniających się liczb w kolorach, kart liczbowych itp.
 • łączenie w pary wzajemnie dopełniających się liczb w ciągu liczbowym – zapis w postaci dodawania
 • dostrzeżenie analogii podczas dopełniania do 10, do 20, do 30
 1. Samodzielne lub w parach układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem: Dopełnij do 30.
 • liczenie w pamięci
 • zapisywanie działań i wykonywanie obliczeń pomocniczych
 1. Wspólne ustalenie kolejnych etapów wykonywania obliczeń prowadzących do ustalenia wartości poszukiwanej liczby, np.

8 + 8 + 9 + … = 30

2 x 8 + 9 + … = 30

16 + 9 + … = 30

25 + … = 30

… = 30 – 25

 1. Wykonywanie obliczeń rachunkowych w zeszycie przedmiotowym:
 • zapisanie formuły matematycznej, wynikającej z układu liczb na klocku, np. 5 + 5 + 4 + = 30   lub  2 x 5 + 4 + …  = 30 itd.
 • obliczenie brakującego składnika dowolnym sposobem lub sposobem wskazanym przez nauczyciela
 • wykorzystanie uzyskanych wyników do ułożenia kontrolnego ciągu klocków.

Warianty:

 1. „Wylosuj i oblicz” – ćwiczenia doskonalące sprawność rachunkową

(ćwiczenie może wykonywać jednocześnie kilku uczniów)

 • prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu
 • uczniowie losują po tyle samo klocków i przygotowują zeszyty
 • prowadzący wyjaśnia, jak należy odczytać zapis każdego wylosowanego klocka i na czym polega zadanie:
 • liczby na prawym polu należy połączyć wybranymi znakami działań tj. +, -, x, : tak, aby w wyniku obliczeń otrzymać liczbę zapisaną na lewym polu, np.

26 = 8 + 8 + 9 +

 • W oparciu o klocki DOMI należy zapisać formułę matematyczną i ustalić wartość niewiadomej liczby.
 1. Gra przeznaczona dla 2 – 4 graczy:
 • prowadzący rozkłada klocki DOMI zapisem do spodu i ustala, kto rozpocznie grę.
 • każdy gracz losuje po 4 klocki, a pozostałe są nieodkryte.
 • pierwszy gracz wykłada dowolny klocek, następny wykonuje obliczenia i dokłada pasujący klocek. Jeśli nie posiada odpowiedniego klocka, bierze klocek nieodkryty. Jeśli zapis na tym klocku pasuje – dokłada go, jeśli nie pasuje – to go zatrzymuje.
 • gra kończy się wówczas, gdy jeden z graczy pozbędzie się wszystkich klocków DOMI.
 • Uwaga: gracze mogą wykonywać obliczenia w pamięci lub na kartce.
 1. Podejmowanie prób układania zadań tekstowych do wylosowanych klocków DOMI.

Ilość klocków: 28
Ilość zadań: 56

Instrukcja: instrukcja domino dopelnianie 30.pdf 

 

Pod tymi linkami można zapoznać się z prezentacjami DOMI – dopełnianie do 30:

Kreatywnie w Domu 

Made by Bibi 


Powiązane produkty

DOMI
dopełnianie do 100

DOMI
mnożenie do 50

DOMI
wyrazy jednosylabowe

DOMI
wyrazy dwusylabowe

DOMI
ukryte wyrazy

DOMI
świat SAMO