• Potyczki dyslektyczne_baner
 • Katalog.19-20
 • Sylabowe potyczki_baner
 • Koduj z nami i z PUS-ami

DOMI – dopełnianie do 100

Cena: 59,00  z VAT

Brak w magazynie

DOMI – dopełnianie do 100 to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 100 i dopełniania do 100. Daje możliwość obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie umiejętności i biegłości wykonywania działań matematycznych.

DOMI – dopełnianie do 100 to materiał edukacyjny służący do ćwiczenia:

 • rozróżniania pojęć: suma, różnica
 • dopełnia do pełnych dziesiątek w zakresie 100
 • wykonywania prostych obliczeń
 • dodawania kilku liczb w zakresie 100
 • zapisywania odpowiednich formuł matematycznych
 • obliczania i dobierania brakujących składników
 • wykorzystywania związku dodawania z odejmowaniem do ustalenia wartości niewiadomej liczby
 • obliczania sumy i różnicy w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • ustalania dowolnym sposobem wartości liczby stanowiącej dopełnienie do 100

Sposoby realizacji:

 1. Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np.
 • zapisywanie i odczytywanie tzw. pełnych dziesiątek oraz liczby 100 – poprawne wymawianie liczebników,
 • przypomnienie zapisu liczby dwucyfrowej oraz jego znaczenia
 • wskazywanie miejsca wybranej liczby dwucyfrowej (w tym pełnych dziesiątek) na osi liczbowej, na tabeli setki,
 • wykazanie związku między sumami np. 4 + 6 i 34 + 6 (rysunek pomocniczy)
 • łączenie w pary wzajemnie dopełniających się liczb dwucyfrowych w ciągu liczbowym – zapis w postaci dodawania

21 + 29 = 50

22 + 28 = 50

23 + 27 = 50

24 + 26 = 50

25 + 25 = 50

 • dostrzeżenie analogii podczas dopełniania do dziesiątek w zakresie 100.
 1. Samodzielne (lub w parze) układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem: Dopełnij do 100.
 • liczenie w pamięci (lub…)
 • zapisywanie działań i wykonywanie obliczeń pomocniczych.
 1. Wykonywanie obliczeń rachunkowych w zeszycie przedmiotowym:
 • zapisanie formuły matematycznej, wynikającej z układu liczb na każdym klocku, np. 42 + 40 + = 100; 35 + 35 + … = 100; 2 x 35 + … = 100
 • obliczenie brakującego składnika dowolnym sposobem lub sposobem wskazanym przez nauczyciela
 • wykorzystanie uzyskanych wyników do ułożenia kontrolnego ciągu klocków.

Warianty:

 1. „Dodać, odjąć czy pomnożyć?” – ćwiczenia rachunkowe
 • dzieci losują po 1 klocku DOMI
 • zadanie polega na zapisaniu formuły matematycznej tak, aby wynik obliczeń odpowiadał liczbie umieszczonej na lewym polu klocka oraz na ustaleniu wartości niewiadomej liczby
 • dzieci zapisują działania w zeszytach, wykonują obliczenia dowolnym sposobem lub sposobem wskazanym przez nauczyciela
 1. „Matematyczne opowieści” czyli podejmowanie prób układania zadania tekstowego do wylosowanego klocka.

Ilość klocków: 28
Ilość zadań: 56

Instrukcja: instrukcja domino dopelnianie 100.pdf 

Tu znaleźć można prezentację gry: Made by Bibi 


Powiązane produkty

DOMI
dopełnianie do 30

DOMI
mnożenie do 50

DOMI
wyrazy jednosylabowe

DOMI
wyrazy dwusylabowe

DOMI
ukryte wyrazy

DOMI
świat SAMO

Facebook
YouTube
Instagram
Follow by Email