DOMI – dopełnianie do 100

Cena: 59,00  z VAT

Brak w magazynie

DOMI – dopełnianie do 100 to pomoc edukacyjna służąca poszerzeniu i utrwalaniu wiedzy dziecka na wstępnym etapie edukacji matematycznej. Jest wartościową propozycją pomocy w doskonaleniu umiejętności rachunkowych dziecka: dodawania w zakresie 100 i dopełniania do 100. Daje możliwość obliczeń w pamięci, co wpływa na doskonalenie umiejętności i biegłości wykonywania działań matematycznych.

DOMI – dopełnianie do 100 to materiał edukacyjny służący do ćwiczenia:

 • rozróżniania pojęć: suma, różnica
 • dopełnia do pełnych dziesiątek w zakresie 100
 • wykonywania prostych obliczeń
 • dodawania kilku liczb w zakresie 100
 • zapisywania odpowiednich formuł matematycznych
 • obliczania i dobierania brakujących składników
 • wykorzystywania związku dodawania z odejmowaniem do ustalenia wartości niewiadomej liczby
 • obliczania sumy i różnicy w zakresie 100 z przekroczeniem progu dziesiątkowego
 • ustalania dowolnym sposobem wartości liczby stanowiącej dopełnienie do 100

Sposoby realizacji:

 1. Ćwiczenia i zabawy wprowadzające (wstępne), np.
 • zapisywanie i odczytywanie tzw. pełnych dziesiątek oraz liczby 100 – poprawne wymawianie liczebników,
 • przypomnienie zapisu liczby dwucyfrowej oraz jego znaczenia
 • wskazywanie miejsca wybranej liczby dwucyfrowej (w tym pełnych dziesiątek) na osi liczbowej, na tabeli setki,
 • wykazanie związku między sumami np. 4 + 6 i 34 + 6 (rysunek pomocniczy)
 • łączenie w pary wzajemnie dopełniających się liczb dwucyfrowych w ciągu liczbowym – zapis w postaci dodawania

21 + 29 = 50

22 + 28 = 50

23 + 27 = 50

24 + 26 = 50

25 + 25 = 50

 • dostrzeżenie analogii podczas dopełniania do dziesiątek w zakresie 100.
 1. Samodzielne (lub w parze) układanie klocków DOMI w pętlę, zgodnie z podanym warunkiem: Dopełnij do 100.
 • liczenie w pamięci (lub…)
 • zapisywanie działań i wykonywanie obliczeń pomocniczych.
 1. Wykonywanie obliczeń rachunkowych w zeszycie przedmiotowym:
 • zapisanie formuły matematycznej, wynikającej z układu liczb na każdym klocku, np. 42 + 40 + = 100; 35 + 35 + … = 100; 2 x 35 + … = 100
 • obliczenie brakującego składnika dowolnym sposobem lub sposobem wskazanym przez nauczyciela
 • wykorzystanie uzyskanych wyników do ułożenia kontrolnego ciągu klocków.

Warianty:

 1. „Dodać, odjąć czy pomnożyć?” – ćwiczenia rachunkowe
 • dzieci losują po 1 klocku DOMI
 • zadanie polega na zapisaniu formuły matematycznej tak, aby wynik obliczeń odpowiadał liczbie umieszczonej na lewym polu klocka oraz na ustaleniu wartości niewiadomej liczby
 • dzieci zapisują działania w zeszytach, wykonują obliczenia dowolnym sposobem lub sposobem wskazanym przez nauczyciela
 1. „Matematyczne opowieści” czyli podejmowanie prób układania zadania tekstowego do wylosowanego klocka.

Ilość klocków: 28
Ilość zadań: 56

Instrukcja: instrukcja domino dopelnianie 100.pdf 

Tu znaleźć można prezentację gry: Made by Bibi 


Powiązane produkty

DOMI
dopełnianie do 30

DOMI
mnożenie do 50

DOMI
wyrazy jednosylabowe

DOMI
wyrazy dwusylabowe

DOMI
ukryte wyrazy

DOMI
świat SAMO