Czytanie ze zrozumieniem 2. O szarym motylku

Cena: 13.60 z VAT

Książeczka „Czytanie ze zrozumieniem 2. O szarym motylku” należy do serii tytułów PUS, których celem jest ćwiczenie czytania ze zrozumieniem. 

Umiejętność czytania ze zrozumieniem nabyta w młodszych klasach szkoły podstawowej jest bardzo ważna i niezbędna na wyższych poziomach edukacji. Kształtowanie tej umiejętności to podstawa, która otwiera przed dzieckiem możliwości dalszego systematycznego i skutecznego uczenia się i pogłębiania wiedzy. 

Istotą czytania jest zrozumienie treści poprzez analizę znaczenia poszczególnych słów, wyrażeń i zdań. Dziecko potrafiące czytać ze zrozumieniem umie wyodrębnić główną myśl tekstu, wskazać bohaterów oraz prawidłową kolejność wydarzeń. Takie dziecko szybciej i lepiej się uczy, chętnie przyswaja nowe informacje i umie je wykorzystywać. 

Dzieci powinny ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem, gdyż w ten sposób zdobywają umiejętność posługiwania się tekstem jako podstawowym źródłem informacji. Brak tej umiejętności powoduje, że dziecko potrzebuje na czytanie więcej czasu, poziom jego zainteresowania tekstem znacznie się obniża, a często następuje nawet zniechęcenie i rezygnacja z czytania. 

Książeczka „O szarym motylku” to interesująca opowieść, w której dzieci znajdą sympatycznych bohaterów przeżywających ciekawe przygody. Wciągająca fabuła pomaga małemu czytelnikowi bardziej zaangażować się w proces czytania i przyswoić więcej informacji, a zadania i ćwiczenia przygotowane zgodnie z metodą „Pomyśl – Ułóż – Sprawdź”, którymi przeplatany jest tekst, pozwalają sprawdzić poziom zrozumienia przeczytanego tekstu oraz ilość zapamiętanych informacji. Jednoczesne układanie klocków PUS tworzy atmosferę zabawy i sprzyja efektywnej nauce. 

Dodatkowym atutem książeczki „O szarym motylku” jest jej niewątpliwy walor wychowawczy, który pomaga dziecku zrozumieć, jak ważne i potrzebne jest pomaganie innym. 


Autor: Agnieszka Piekarska 

Ilustracje: Marcin Bruchnalski 

ISBN: 978-83-7514-164-1

Format: 235 x 168, stron: 32