Dostawa i płatność

Sposoby i terminy płatności

  1. Sprzedawca umożliwia Klientowi dokonanie wyboru następujących sposobów płatności za zamówione Produkty:

    1. płatność przelewem bankowym przed wysłaniem zamówionego Produktu (przedpłata) na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy: 75 1140 2004 0000 3202 5328 8613;

    2. płatność przelewem bankowym po wysłaniu i odebraniu zamówionego Produktu na podstawie faktury dołączonej do Produktu (ten sposób płatności jest dostępny dla szkół i przedszkoli)

    3. płatność gotówką za pobraniem w chwili odbioru przesyłki na terenie Polski lub w chwili odbioru osobistego Produktu przez Klienta;

2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Klient jest zobowiązany dokonać płatności w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w terminie wskazanym na fakturze.

4. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Klient jest zobowiązany dokonać zapłaty w momencie odbioru przesyłki lub odbioru Produktu.